Mielikuvastin | Susanna Juselius

Kognitiivinen psykoterapia

Susanna Juselius

Tarjoan kognitiivista psykoterapiaa aikuisille (yli 18-v) ja työnohjausta terveydenhuollon ammattihenkilöille (ensisijaisesti kognitiivisen psykoterapian työnohjaus). Otan asiakkaita pääosin Kelan kuntoutuspsykoterapiaan. Tilaa uusille asiakkaille vapautuu silloin tällöin. 

Millainen terapeutti olen

Olen psykoterapeuttina maanläheinen, myötätuntoinen ja hyväksyvä. Työskentelyni pohjan muodostaa arvostava ja tasavertainen suhtautuminen asiakkaaseen. Pyrin luomaan luottamuksellisen ilmapiirin, jossa voi puhua kipeistä tunteista ja kokemuksista. Työskentelytavalleni on ominaista asiakkaan kokemusten aktiivinen yhdessä tutkiminen ja jäsentäminen. Psykoterapian aikana pyrin sekä ylläpitämään yhdessä asetettujen tavoitteiden mukaista työskentelyä että antamaan tilaa psykoterapialle ominaiselle luovalle prosessille.

Mitä istunnoillani tehdään

Psykoterapian aloitamme jäsentämällä sitä teemaa tai pulmaa, jonka vuoksi asiakas hakeutui psykoterapiaan. Teemme myös alkuhahmotelman työskentelystä ja psykoterapian tavoitteista. Tapaamisten sisältöön vaikuttavat mm. yhdessä sovitut tavoitteet ja teemat.

Näen, että psykoterapiassa on erityisen merkityksellistä päästä kiinni omiin tunnekokemuksiin. Tämä ohjaa työskentelyäni terapiaistunnoilla. Kokemuksia jäsennetään pitkälti keskustelun avulla, mutta yleensä on mielekästä liittää psykoterapiaan myös kokemuksellista työskentelyä ja harjoituksia. Hyödynnän prosessoinnin tukena mielelläni mielikuvatyöskentelyä, valokuvia ja unien tarkastelua. Yhdistän terapiaprosessiin usein myös mindfulness-näkökulmaa sekä erilaisten rentoutus- ja itsen rauhoittelun keinojen harjoittelua. Lisäksi traumaattisten ja vaikeiden kokemusten käsittelyssä käytän EMDR-työskentelyä.

Psykoterapiakäynneillä usein tarkastellaan asioita sekä nykyhetken että menneiden kokemusten valossa. Psykoterapian aikana rakennetaan ymmärrystä siitä, miten menneet kokemukset ovat vaikuttaneet nykyisten ajattelumallien ja reagointitapojen syntyyn. Oman elämäntarinan tutkiminen ja jäsentäminen vahvistaa itseymmärrystä ja arvostavaa suhdetta itseen.

Työnohjaus

Pystyn ajoittain ottamaan uusia työnohjattavia yksilötyönohjaukseen. Työnohjaustapaamiset voidaan pitää lähi- tai etätapaamisina. Työnohjaus on tarkoitettu terapeuttista työtä tekeville terveydenhuollon ammattihenkilöille.

Scroll to Top